آنچه مسافران کشور بلاروس باید بدانند

آنچه مسافران کشور بلاروس باید بدانند
آنچه مسافران کشور بلاروس باید بدانند

آنچه مسافران کشور بلاروس باید بدانند

کااهایی که در بدو ورود مسافر به جمهوری بلاروس نیاز به اظهارنامه نداشته و می توان از مسیر “کانال سبز” عبور نمود:

. بار همراه معاف از پرداخت عوارض گمرکی:

کالاهای مصرف شخصی ،غیر از مشروبات الکلی، سیگار، توتون، جواهرات، مواد غذایی، وسائل نقلیه و لوازم یدکی اتومبیل، در صورتی که ارزش گمرکی کالاهای فوق بیش از مبلغ معادل ۱۰۰۰ یورو و وزن کلی آن بیش از ۳۵ کیلوگرم نباشد؛سیگار به تعدادی که بیش از ۲۰۰ دانه نباشد و یا توتون یا محصوات دیگر توتونی به مقداری که بیش از ۲۰۰ گرام برای یک شخص حقیقی که به سن ۱۸
سالگی رسیده نباشد؛
– جواهرات به تعدادی که بیش از ۵ واحد نباشد،
– مواد غذایی:

اگر از اتحادیه کشورهای مشترک المنافع وارد گردد: o
از ۱ ژوئن تا ۳۱ اکتبر –وزن کلی نباید بیش از ۳۰ کیلوگرم باشد، §
از ۱ نوامبر تا ۳۱ مه –وزن کلی نباید بیش از ۵ کیلوگرم باشد؛ §
اگر از کشورهای دیگر وارد گردد، وزن کلی مواد غذایی نباید بیش از ۵ کیلوگرم باشد؛ ·
– کااهای به کار رفته برای مصرف شخصی طبق ضمیمه ۳ صرفنظر از قیمت گمرکی و وزن آن، حیوانات خانگی که بطور موقت توسط غیرمقیم به
جمهوری باروس وارد شده است؛
– جعبه کمکهاى اوليه، دستگاه آتش نشانى، جک، عامت توقف سانحه، چرخ یدکی، دو وسیله ای که از حرکت ماشین به سمت عقب جلوگیری می نماید،
طناب یدک کش، ابزار درآوردن و نصب کردن چرخ، فیوز و ۵چراغ راهنمایی که در وسائل نقلیه توسط اشخاص حقیقی وارد می گردد.
۲. کااهایی که در بند ۱ ذکر شده ممنوع نبوده و محدودیت واردات نداشته باشد.

۳. مقدار روبل باروسی و پول خارجی همراهی که در مبادی ورودی در موارد ذیل نیاز به اظهار ندارد:
– پول خارجی به مبلغی که بیش از مبلغ معادل ۱۰۰۰۰ دار امریکا نباشد )مگر اینکه به عنوان کمک هزینه مجانی خارجی وارد گردد(،
تبصره: در صورتیکه مسافر معادل مبلغ هفت هزار دار از مبلغ فوق را طی مدت اقامت در کشور هزینه می نماید نیاز به اظهار نامه ندارد و در غیر اینصورت بهتر است در مبادی
ورودی ارز همراه خود را اظهار نماید.
– روبل باروسی به مبلغی که بیش از ۵۰۰ دار مبلغ پایه نباشد )مگر اینکه به عنوان کمک هزینه مجانی خارجی وارد گردد.

 

Leave a comment

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *