اطلاعیه وزارت بهداشت

بنا بر اطلاعيه مورخ 2/11/91،  يادآوري مي‌شود بررسي درخواست انتقال دانشجوياني كه از سال 2013 در خارج از كشوردر دانشگاههاي معتبر شروع به تحصيل نموده اند؛ در صورت اتمام مقطع علوم پايه در خارج از كشور و شركت و قبولي در آزمون علوم پايه ( كه همزمان با دانشجويان داخل كشور برگزار مي‌گردد) ميسر مي‌باشد، بديهي است در صورت قبولي در آزمون مربوطه، در خصوص انتقال آنان بر اساس وضعيت تحصيلي دانشجو در خارج از كشور، وضعيت معدل كل ديپلم متوسطه و پيش دانشگاهي و نمره كسب شده در آزمون علوم پايه تصميم گيري بعمل خواهد آمد.

Leave a comment

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *