صدور گذرنامه عابرين مجاز (فاقد گذرنامه)

از آنجایی که روند صدور گذرنامه نیازمند اطلاعات و مدارک کامل می باشد لذا ضرورت دارد تا در این زمینه دقت و همکاری لازم را مبذول داشته و با ارایه اطلاعات لازم  و تکمیل دقیق پرسشنامه ها و ارایه مدارک کامل مامور کنسولی را در تسریع و انجام به موقع امور یاری نمایید.

حضور متقاضی و ارایه اصل شناسنامه جديد (عکسدار برای افراد 15  سال به بالا) و3 نسخه تصویر تمام صفحات
_   اصل و 1 نسخه تصویر کارت شناسایی ملی و یا تصویر پرسشنامه درخواست صدور کارت( برای افراد 15 سال به بالا)
_  اصل و3 نسخه تصویر کارت یا برگ اقامت / گذرنامه یا سند مسافرت خارجی / کارت هویت کشور محل اقامت
_ تکمیل و امضای3 نسخه پرسشنامه صدور گذرنامه
_  تکمیل اظهاریه بقاء به تابعیت ایرانی برای متقاضیان دارندگان تابعیت خارجی و  یا اعلام ندامت از پناهندگی برای متقاضیان و یا دارندگان اقامت پناهندگی و تصویر آن
_  6قطعه عکس4*6 جديد و يکنواخت (تمام رخ با زمينه روشن , بدون کلاه , عينک و شالگردن/ خانمها با حجاب کامل)
_ درخواست کتبی متقاضی متضمن آخرین تاریخ و مرز خروج قانونی از کشور و یک نسخه تصویر آن
_   تکمیل برگ درخواست تغییر محل اقامت (نمونه شماره 1-5 )  و (نمونه شماره 2-5 )
_  تکمیل پرسشنامه صدور مهر خروج مکرر مخصوص مقیمین  خارج از کشور
_   تکمیل پرسشنامه مخصوص صدور مجوز خروج مشمولان خارج از کشور  برای آقایانی که فاقد کارت پایان خدمت یا معافیت نظام وظیفه می باشند(مشمولین)
_    تکمیل پرسشنامه درج مشخصات همراهان در گذرنامه درصورت وجود همراه
_ اصل قبض بانکی واریز هزينه های صدور گذرنامه ، تغییر محل اقامت ، (درج مشخصات همراهان) و درج مهر خروج مکرر یا استعلام  و صدور مهر خروج مشمولان (در صورت مشمول بودن متقاضی) به حساب نمایندگی

کلیه مشخصات فارسی و لاتین دارنده (و همراهان) صحیح و بدون ایراد باشد.
– عکس دارنده (و همراهان) واضح و کاملاً مشخص باشد.
– تاریخ پایان اعتبار گذرنامه (در صفحه دوم) 5 سال تمام از تاریخ صدور آن بیشتر باشد.
– در صورت تغییر محل اقامت ، نام کشور محل اقامت دارنده در صفحه سوم گذرنامه درج شده باشد.
– مرز و تاریخ آخرین خروج از ایران دارنده (در صورت وجود) بطور صحیح در صفحه 3 گذرنامه درج شده باشد.
– مهر اجازه خروج مکرر یا مشمولین (با مهر و امضاء مامور کنسولی) در یکی از صفحات گذرنامه درج شده باشد.
یادآوری مهم : چنانچه مشخصات همسر و فرزندان دارنده به عنوان همراه در گذرنامه درج شده باشد می بایست تعداد همراهان نیز درمهراجازه خروج مکرر یا مشمولین صادره درج شده باشد

 

Leave a comment

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *