سرمايه گذاري خارجي در بلاروس

سرمايه گذاري خارجي در بلاروس
سرمايه گذاري خارجي در بلاروس

سرمايه گذاري خارجي در بلاروس

اتريش، آلمان، هلند، سويس، ليتواني، اكراين،ايالات متحده و چين نيز از جمله سرمايه گذاران فعال در اقتصاد بلاروس هستند. بطور سنتي بيشترين مقدار سرمايه گذاري خارجي در بلاروس از جانب روسيه و كشورهاي اتحاديه اروپا
صورت مي گيرد. از سال 2007 روسيه، انگلستان و قبرس علي رغم تغييرات در سياست خارجي بلاروس،
همواره جزو پنج كشور اول سرمايه گذار در بلاروس بوده اند.

وضعيت سرمايه گذاري خارجي از سوي چين روشن نيست. سرمايه گذاري اين كشور در بلاروس
مختصر است، گرچه از كشورهاي خاورميانه بيشتر مي باشد. بيشترين مشاركت سرمايه گذاري چين در بلاروس
مربوط به وام هاي بانك هاي چيني براي اجراي طرح هايي است كه اختصاص به استفاده از كارگران و كالاهاي
چيني دارد.

Leave a comment

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *