تخفیف بلیط هواپیما برای دانشجویان عازم به بلاروس

تخفیف بلیط هواپیما برای دانشجویان عازم به بلاروس
تخفیف بلیط هواپیما برای دانشجویان عازم به بلاروس

تخفیف بلیط هواپیما برای دانشجویان عازم به بلاروس

 

براساس مصوبه دولت جمهوری اسلامی ایران , دانشجویان مورد تایید وزارت علوم, تحقیقات و فنآوری و یا وزارت بهداشت, درمان و آموزش پزشکی می توانند (در هر ساله هجری شمسی یک بار) از تخفیف  بلیط هواپیمائی استفاده نمایند . چنانچه حائز شرایط مشروحه ذیل هستید با مراجعه به بخش کنسولي می توانید نسبت به اخذ معرفی نامه برای دفتر نمایندگی هواپیمائی جمهوری اسلامی ایران درآمستردام  اقدام فرمائید.

مدارک و شرایط لازم :

الف کسانیکه مراحل تشکیل پرونده دانشجوئی در وزارت علوم و یا بهداشت را طی نموده ويا بورسيه ميباشندو  هم اکنون با اخذ مجوز لازم از مزایا و تسهیلات غیر ارزی استفاده می نمایند 

  1. تکمیل فرم تخفيف بليط دانشجوئي
  2. تصوير گذرنامه معتبر جمهوری اسلامی ایران
  3. گواهی اشتغال به تحصیل در دانشگاه با ذكر سال شروع به تحصيل، رشته و مقطع تحصيلی به زبان انگلیسی  بانضمام اصل ریز نمرات اخذ شده هر سال تحصیلی

ب) کسانیکه فاقد پرونده دانشجوئی بوده و تاکنون مجوز استفاده از تسهیلات غیر ارزی را از وزارت علوم و یا بهداشت دریافت ننموده اند 
اینگونه اشخاص می بایستی در مرحله اول و با ارائه مدارک لازمه (مشروح در زیر) تشکیل پرونده داده و مجوز لازم را اخذ نمایند .

 

مدارك لازم جهت دانشجویان شاغل به تحصیل در رشته های غیر پزشکی

 

۱- درخواستنامه تكميل شده شماره [۴۰۱] برای تشکيل پرونده دانشجوئی
۲- اصل  گواهی ثبت نام در دانشگاه با ذكر سال شروع به تحصيل، رشته و مقطع تحصيلی به زبان انگلیسی  
بانضمام : اصل  ریز نمرات اخذ شده هر سال تحصیلی و گواهی آخرین مدرک تحصیلی اخذ شده  
۳-2 نسخه  تصوير صفحات نوشته شده و پرشده  گذرنامه معتبر دانشجو و آخرین خروج از کشور 
4- رعايت مقررات نظام وظيفه عمومی (داشتن كارت پايان خدمت، معافيت دائم يا معافيت تحصيلی و ارسال 2 نسخه از تصویر کارت )
 1 نسخه تصویر  گذرنامه همسر و فرزندان و مدارک اقامتی (درصورت تأهل)
۵- گواهی خروج مجاز از كشور(فقط درصورتيکه اولين خروج در گذرنامه جديد درج نشده باشد)
۶- تصوير گواهی اجازه اقامت دانشجوئی  در هلند ( کارت دانشجوئی و کارت اقامت هلند) 
  توجه :نوع کارت اقامت هلند براساس تحصیل در دانشگاه ( اقامت تحصیلی ) صادر شده باشد 
۷- 2 نسخه تصوير کامل شناسنامه دانشجو
۸-  2 نسخه تصوير شناسنامه همسر و فرزندان (درصورت تاهل)
۹- دو قطعه عکس جديد ۴×۳ تمام رخ، بدون کلاه و عينک و با زمينه سفيد که مشخصات صاحبش در پشت آن نوشته شده و عکس بانوان با حجاب اسلامی باشد
۱۰- تصوير حكم اعزام و يا معرفی نامه وزارت وزارت علوم، تحقيقات و فناوری (برای دانشجويان بورسيه)

 

مدارك لازم جهت دانشجویان شاغل به تحصیل در رشته های پزشکی

 

۱- درخواستنامه تكميل شده شماره [۴۰۱] برای تشکيل پرونده دانشجوئی
۲- اصل  گواهی ثبت نام در دانشگاه با ذكر سال شروع به تحصيل، رشته و مقطع تحصيلی به زبان انگلیسی  
بانضمام :
 اصل  ریز نمرات اخذ شده هر سال تحصیلی
 گواهی آخرین مدرک تحصیلی اخذ شده  
 تصویر دیپلم و پیش دانشگاهی ( آخرین مدرک تحصیلی داخل کشور)
۳-2 نسخه  تصوير صفحات نوشته شده و پرشده  گذرنامه معتبر دانشجو و آخرین خروج از کشور 
4- رعايت مقررات نظام وظيفه عمومی (داشتن كارت پايان خدمت، معافيت دائم يا معافيت تحصيلی و ارسال 2 نسخه از تصویر کارت )
 1 نسخه تصویر  گذرنامه همسر و فرزندان و مدارک اقامتی (درصورت تأهل)
۵- گواهی خروج مجاز از كشور(فقط درصورتيکه اولين خروج در گذرنامه جديد درج نشده باشد)
۶- تصوير گواهی اجازه اقامت دانشجوئی  در هلند ( کارت دانشجوئی و کارت اقامت هلند) 
  توجه :نوع کارت اقامت هلند براساس تحصیل در دانشگاه ( اقامت تحصیلی ) صادر شده باشد 
۷- 2 نسخه تصوير کامل شناسنامه دانشجو
۸-  2 نسخه تصوير شناسنامه همسر و فرزندان (درصورت تاهل)
۹- دو قطعه عکس جديد ۴×۳ تمام رخ، بدون کلاه و عينک و با زمينه سفيد که مشخصات صاحبش در پشت آن نوشته شده و عکس بانوان با حجاب اسلامی باشد
۱۰- تصوير حكم اعزام و يا معرفی نامه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكی  (برای دانشجويان بورسيه)
طبق اعلام وزارت بهداشت . درمان و آموزش پزشکی 
دانشجویان مقاطع تخصص و PhD  و ( دانشجویانی که دارای اقامت غیر تحصیلی می باشند ) ملزم به سپردن تعهدات لازم جهت بازگشت به کشور می باشند که به منظور انجام امور مربوطه می بایست والدین یا نماینده قانونی خود رابه مرکز امور دانشجوئی – وزارت بهداشت . درمان و آموزش پزشکی معرفی نمایند 
لطفا در تکمیل و تحویل مدارک دقت لازم اعمال گردد .

توضیحات 
کسانی که مدارک خود را به هنگام حضور در سفارت تحویل می دهند و در خواست تایید و سپس ارسال مدارک و یا نامه تخفیف بلیط دارند ، ارائه پاکت پستی ضروری است 
اعتبار این معرفی نامه حداکثر سه  ماه پس از صدور می باشد 
در صورت مفقود شدن نسخه دیگری از معرفی نامه صادر نخواهد شد. بدیهی است نسخه دوم به عنواندومین درخواست دانشجو محسوب می گردد 
** پس از ارسال مدارک به ایران و اخذ مجوز از اداره امور دانشجوئی و بورسها وزارت امور خارجه , سایر درخواستهای متقاضی (از قبیل اخذ معرفی نامه برای بلیط نیم بها, مهر خروجی دانشجوئی, تمدید و یا صدور رایگان گذرنامه) قابل اقدام خواهد بود

Leave a comment

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *