تجديد رايگان گذرنامه

تجديد رايگان گذرنامه
تجديد رايگان گذرنامه

تجديد رايگان گذرنامه

واجدین شرایط می بایست  دارای پرونده دانشجوئی در سفارت باشند در صورتی که پرونده دانشجوئی تشکیل نداده اید به قسمت تشکیل پرونده دانشجوئی  مراجعه نمائید.
تجديد گذرنامه برای [دانشجويان واجد شرايط] بطور رايگان انجام می شود.

مدارك لازم:

۱- درخواستنامه تكميل شده شماره [۱۰۱] برای تجديد گذرنامه
۲- گواهی اشتغال به تحصيل
۳- ريز نمرات دانشگاهی
۴- تصوير اقامت معتبر
۵- اصل گذرنامه و تصوير صفحات نوشته شده آن
۶- سه قطعه عکس جديد ۴×۳ تمام رخ، بدون کلاه و عينک و با زمينه سفيد که مشخصات صاحبش در پشت آن نوشته شده و عکس بانوان با حجاب اسلامی باشد
۷- اصل شناسنامه و یک سری تصویر کلیه صفحات آن .
۸ – تکمیل پرسشنامه شماره [۴۰۱] برای تشکیل پرونده دانشجوئی

Leave a comment

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *