جشن ولنتاین در بلاروس
جشن ولنتاین در بلاروس

جشن ولنتاین در بلاروس

روز ولنتاین روزیست که عشاق به یکدیگر گل ،شوکولات و کارت هدیه میدهند و از این طریق عشق خود را به یکدیگر یاد اور میشوند.

همه ساله در روز14 فوریه جشن روز ولنتاین در مینسک و شهرهای دیگر بلاروس برگذار میشود .

جشن ولنتاین در بلاروس
جشن ولنتاین در بلاروس
Tue Feb 14 1995 Valentine’s Day
Wed Feb 14 1996 Valentine’s Day
Fri Feb 14 1997 Valentine’s Day
Sat Feb 14 1998 Valentine’s Day
Sun Feb 14 1999 Valentine’s Day
Mon Feb 14 2000 Valentine’s Day
Wed Feb 14 2001 Valentine’s Day
Thu Feb 14 2002 Valentine’s Day
Fri Feb 14 2003 Valentine’s Day
Sat Feb 14 2004 Valentine’s Day
Mon Feb 14 2005 Valentine’s Day
Tue Feb 14 2006 Valentine’s Day
Wed Feb 14 2007 Valentine’s Day
Thu Feb 14 2008 Valentine’s Day
Sat Feb 14 2009 Valentine’s Day
Sun Feb 14 2010 Valentine’s Day
Mon Feb 14 2011 Valentine’s Day
Tue Feb 14 2012 Valentine’s Day
Thu Feb 14 2013 Valentine’s Day
Fri Feb 14 2014 Valentine’s Day
Sat Feb 14 2015 Valentine’s Day
Sun Feb 14 2016 Valentine’s Day
Tue Feb 14 2017 Valentine’s Day
Wed Feb 14 2018 Valentine’s Day
Thu Feb 14 2019 Valentine’s Day
Fri Feb 14 2020 Valentine’s Day

Leave a comment

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *