تایید مدرک دانش اموختگان رشته داروسازی
تایید مدرک دانش اموختگان رشته داروسازی

ارتقاء مدرک دانش اموختگان رشته داروسازی:

منابع و آئين نامه آزمون دانش آموختگان خارج از كشور در رشته داروسازي كه مدارك ايشان در مركز خدمات آموزشي وزارت بهداشت با عنوان ليسانس و يا فوق ليسانس داروسازي ارزشيابي گرديده است و متقاضي ادامه تحصيل در مقطع دكتري داروسازي  هستند به شرح زیر میباشد :

مواد امتحاني:

مواد امتحاني:
– 1 داروشناسي و اطلاعات دارويي      56 سؤال
– 2 فارماسيوتيكس                                 56 سؤال
– 5 شيمي دارويي                                   56 سؤال
– 4 فارماكوگنوزي                                16 سؤال
تعداد سئوالات :                                    160   سؤال
نحوه امتحان: تستي چهارگزينه اي
% درصد قبولي : 50


منابع :
– 1 داروشناسي و اطلاعات دارويي
Katzung and Trevor’s Pharmacology, Last Edition
– 2 فارماسيوتيكس
Ansel’sPharmaceutical Dosage Forms & Drug Delivery systems (L.V.Allen,N.G.Popovich,H.C.Snsel 8 th edition
– 5 شيمي دارويي
Foy’S Principles of Medicinal chemistry,6 th edition Thomas L.Lemke
– 4 فارماكوگنوزي
Pharmacognosy V.E. Tyler,Lynn R.Brady,J.E.Robbers .E.Robbers 9 th Edition

 

Leave a comment

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *