دانشگاههای مهندسی بلاروس

دانشگاههای مهندسی بلاروس دانشگاههای مهندسی بلاروس دانشگاههای مهندسی بلاروس ، دانشجویان که قصد تحصیل در رشته های مهندسی دانشگاههای مهندسی بلاروس در کشور بلاروس رو دارند، ابتدا باید در دوره پیش دانشگاهی دانشگاهی مهندسی مربوطه به زبان روسی با انگلیسی ثبت نام کنند و بعد از قبولی در این دوره متقاضیان می توانند به دانشگاههای مهندسی […]

دانشگاههای علوم کشور بلاروس

دانشگاههای علوم کشور بلاروس دانشگاههای علوم کشور بلاروس دانشگاههای علوم کشور بلاروس ، دانشجویان که قصد تحصیل در رشته های علوم و علوم پابه در کشور بلاروس رو دارند، ابتدا باید در دوره پیش دانشگاهی دانشگاه مربوطه به زبان روسی با انگلیسی ثبت نام کنند و بعد از قبولی در این دوره متقاضیان می توانند […]

دانشگاههای علوم پزشکی بلاروس

دانشگاههای علوم پزشکی بلاروس دانشگاههای علوم پزشکی بلاروس دانشگاههای علوم پزشکی بلاروس دانشگاههای علوم پزشکی بلاروس ، برای ورود به دانشگاههای مورد تایید وزارت بهداشت دانشجویان متقاضی باید طبق برنامه زیر عمل کرده و به دانشگاههای علوم پزشکی کشور بلاروس ورود نماییند. در حال حاضر تنها دانشگاه علوم پزشکی مورد تایید در وزارت بهداشت، دانشگاه […]

قبولی دانشجویان موسسه تعالی

 قبولی دانشجویان موسسه تعالی دانش در دانشگاه علوم پزشکی بلاروس قبولی چشمگیر دانشجویان موسسه تعالی دانش را در رشته های پزشکی،دندان پزشکی و داروسازی دانشگاه علوم پزشکی مینسک کشور بلاروس تبریک میگوئیم و موفقیت روزافزون را ارزو مندیم.  کادرمشاوره و تیم پشتیبانی دانشجویی کشور بلاروس