قبولی دانشجویان موسسه تعالی

 قبولی دانشجویان موسسه تعالی دانش در دانشگاه علوم پزشکی بلاروس قبولی چشمگیر دانشجویان موسسه تعالی دانش را در رشته های پزشکی،دندان پزشکی و داروسازی دانشگاه علوم پزشکی مینسک کشور بلاروس تبریک میگوئیم و موفقیت روزافزون را ارزو مندیم.  کادرمشاوره و تیم پشتیبانی دانشجویی کشور بلاروس

تخفیف نوروزی موسسه تعالی دانش

سال نو مبارک ضمن تبریک پیشاپیش فرارسیدن سال 1394 شمسی، متقاضیانی که در ماه های بهمن و اسفند جهت عقد قرارداد به موسسه تعالی دانش  مراجعه نمایند از تخفیف ویژه نوروزی و خدمات ویژه موسسه برخوردار خواهند بود .