دانشگاه دولتی مهندسی شیمی و مواد BSU

[singlepic id=35 w=320 h=240 float=center] اين دانشگاه با قدمت بيش از 75 سال داراي 10950 دانشجو مشغول

دانشگاه دولتی ورزش و توریسم بلاروس BSTU

[singlepic id=36 w=320 h=240 float=center] این دانشگاه زیر نظر وزارت تربیت بدنی و توریسم كشور

دانشگاه علوم اقتصادی بلاروس BGEU

[singlepic id=37 w=320 h=240 float=center] دانشگاه علوم اقتصادي بلاروس (نار خوز) در سال 1312 خورشيدي

دانشگاه ملی دولتی بلاروس BGU

[singlepic id=38 w=320 h=240 float=center] دانشگاه دولتي بلاروس (ب.گ.او) يك دانشگاه دولتي و يكي از قديمي ترين