لوازم مورد نیاز دانشجویان

لوازم مورد نیاز دانشجویان 1- ديگشنري 36000 لغت روسي به فارسي

موارد ذیل را قبل از عزیمت به بلاروس مورد نظر قرار دهید

اطلاعات دقيق در رابطه با اعتبار دانشگاهها توسط ايران بدست آوريد