نحوه ارزشیابی مدارک دانش اموختگان دانشگاه کشور بلاروس

  1- نحوه ارزشيابي مدارك  دانش آموختگان دانشگاههاي مینسک ، سماشكو، سن پطرزبورگ، (پاولوف)، دانشگاه دولتي ايروان و دانشگاههاي معتبر اعلام شده در كشورهاي بلوك شرق در رشته هاي پزشكي ، دندانپزشكي و داروسازي