مجتمع های دولتی و موسسات

[singlepic id=21 w=320 h=240 float=center] فهرست وب سایتهای مجتمع های دولتی و

لیست شرکت های فعال در زمینه انرژی

[singlepic id=31 w=320 h=240 float=center] شرکت دولتی “موگیلف انرگو” که بزرگترین تولیدکننده تخته

مراجع دولتی جمهوری بلاروس

[singlepic id=22 w=320 h=240 float=center] فهرست سایتهای دولتی بلاروس به

شرایط ویزای بلاروس

[singlepic id=13 w=320 h=240 float=center] اتباع ایرانی با گذرنامه معتبر، در صورت داشتن روادید

روابط اقتصادی بلاروس

[singlepic id=28 w=320 h=240 float=center] علیرغم شوک خارجی در اثر بحران رو به رشد

اوضاع اقتصادی بلاروس

[singlepic id=25 w=320 h=240 float=center] نظام اقتصادي تا حدود80% تحت کنترل دولت قرار دارد، و از زمان

اوضاع جغرافیایی بلاروس

[singlepic id=24 w=320 h=240 float=center] بلاروس يک کشور دور از دريا، نسبتاً پست، و

دانشگاه پلی تکنیک گومل GGTU

[singlepic id=40 w=320 h=240 float=center] انستیتو پلی تکنیک گومل در سال 1981 میلادی

دانشگاه دولتی فنی مهندسی کشاورزی بلاروس BGAU

[singlepic id=41 w=320 h=240 float=center] دانشگاه دولتی فنی مهندسی کشاورزی بلاروس از دانشگاههای

همسایگان بلاروس

[singlepic id=1 w=320 h=240 mode=web20 float=center]