دانشگاه علوم پزشکی بلاروس BSMU

  دانشگاه علوم پزشکی بلاروس BSMU مدت تحصیل در رشته پزشکی در دانشگاه علوم پزشکی بلاروس پس از اتمام دوره پیش دانشگاهی ۶ سال و مدت تحصیل در رشته دندانپزشکی ۵ سال است میباشد و طول دوره تخصصهای پزشکی ۳ تا ۴ سال است .

تحصیل در بلاروس – اخذ ویزای کار در بلاروس

تحصیل در بلاروس – اخذ ویزای کار در بلاروس صدور روادید با حق کار تنها جهت کارشناسان ، کارورزان و کارگران که قصد اشتغال در جمهوری اسلامی ایران را دارند صورت می گیرد.