معرفی شهر ویتبسک Vitebsk

منطقه ویتبسک یکی از شش منطقه اداری بلاروس است که در شمال شرقی کشور بلاروس واقع شده است و هم مرض با لتونی ,لیتوانی و روسیه است .ویتبسک به عنوان سرزمین دریاچه ها شناخته شه است.