سربازی در بلاروس

 سربازي اجباري در بلاروس براي تمامي مردان بين سنين  27-18 سالگي است . براي افرادي كه فاقد تحصيلات عالي هستند طول مدت خدمت نظامي 18 ماه و براي آنان كه داراي تحصيلات عالي مي باشند 12 ماه است .