سربازی در بلاروس

 سربازي اجباري در بلاروس براي تمامي مردان بين سنين  27-18 سالگي است . براي افرادي كه فاقد تحصيلات عالي هستند طول مدت خدمت نظامي 18 ماه و براي آنان كه داراي تحصيلات عالي مي باشند 12 ماه است .

خدمت سربازی در بلاروس

شاخه هاي نظامي : نيروي زميني ، هوايي و دفاع هوايي (2006)  سن و مدت خدمت نظامي : 27- 18 سال سن براي خدمت اجباري  ، مدت خدمت اجباري 18 ماه (2005)