اوضاع فرهنگی بلاروس

[singlepic id=27 w=320 h=240 float=center] تاريخچه لباس سنتي بلاروس به زمان روسيه کييفي

روابط اقتصادی و تجاری بین ایران و بلاروس

[singlepic id=32 w=320 h=240 float=center] برای جمهوری بلاروس روابط تجاری با ایران همواره روابطی

اوضاع اقتصادی بلاروس

[singlepic id=25 w=320 h=240 float=center] نظام اقتصادي تا حدود80% تحت کنترل دولت قرار دارد، و از زمان

شهر هومل(homel یا gomel)

[singlepic id=99 w=320 h=240 float=center] Gomel  یا هومل دومین شهرستان بزرگ در بلاروس با  جمعیت 479،935 است

دانشگاه دولتی مهندسی شیمی و مواد BSU

[singlepic id=35 w=320 h=240 float=center] اين دانشگاه با قدمت بيش از 75 سال داراي 10950 دانشجو مشغول