شهر لویینتس

[singlepic id=68 w=320 h=240 float=center] شهر Luninets  جمعیت آن برابر با  24،000نفر است

تاریخچه نام بلاروس

[singlepic id=67 w=320 h=240 float=center] بلاروس يک سرزمين دور از دريا در اروپاي خاوري

شهر هومل(homel یا gomel)

[singlepic id=99 w=320 h=240 float=center] Gomel  یا هومل دومین شهرستان بزرگ در بلاروس با  جمعیت 479،935 است

دانشگاه دولتی فنی مهندسی کشاورزی بلاروس BGAU

[singlepic id=41 w=320 h=240 float=center] دانشگاه دولتی فنی مهندسی کشاورزی بلاروس از دانشگاههای

بلاروس در یک نگاه

بلاروس در يك نگاه