دستورالعمل ارائه تسهیلات به دانشجویان ایرانی مقیم خارج

دستورالعمل ارائه تسهیلات به دانشجویان ایرانی مقیم خارج لازم به ذکر است کلیه دانشگاهای ذکر شده در این سایت مورد تائید

روابط اقتصادی بلاروس

[singlepic id=28 w=320 h=240 float=center] علیرغم شوک خارجی در اثر بحران رو به رشد

اوضاع اقتصادی بلاروس

[singlepic id=25 w=320 h=240 float=center] نظام اقتصادي تا حدود80% تحت کنترل دولت قرار دارد، و از زمان

دانشگاه علوم اقتصادی بلاروس BGEU

[singlepic id=37 w=320 h=240 float=center] دانشگاه علوم اقتصادي بلاروس (نار خوز) در سال 1312 خورشيدي

دانشگاه فنی ملی دولتی بلاروس BNTU

[singlepic id=43 w=320 h=240 float=center] اين دانشگاه در سال 1920 تاسیس گردیده و اکنون یکی

قوانین، آداب و رسوم بلاروس

قوانین، آداب و رسوم بلاروس

بلاروس در یک نگاه

بلاروس در يك نگاه