راه‌اندازی بخش زبان فارسی در کتابخانه ملی بلاروس

بخش زبان و ادبیات فارسی کتابخانه ملی بلاروس راه اندازی شد.