شهر موگیلوو Mogilev

منطقه موگیلوو در شرق کشور بلاروس واقع شده و یکی از شش منطقه اصلی و اداری بلاروس میباشد. شهر موگیلوو هم مرز با روسیه است و بیش از نیمی از ان ارازی کشاورزی و نیمی از ان را جنگل ها تشکیل میدهند.