شهر گرودنو

[singlepic id=98 w=320 h=240 float=center] شهر گرودنو مركز استان گرودنو در قسمت غربي