نمایی زیبا از مترو مینسک

روزانه ۸۰۰ هزار نفر با مترو مینسک سفر می‌کنند مترو مینسک در سال ۱۹۸۴ افتتاح شد و شامل ۲ خط و ۲۵ ایستگاه است. خط یک یا همان آبی با ۱۱ ایستگاه به طول ۱۲٫۲ کیلومتر در سال ۱۹۸۴ و خط ۲ یا قرمز با ۱۴ ایستگاه به طول ۱۸٫۱ کیلومتر در سال ۱۹۹۰ افتتاح […]

آشنایی با مترو مینسک – بلاروس

روزانه 800 هزار نفر با مترو مینسک سفر می‌کنند مترو مینسک- پایتخت بلاروس- که در سال 1984 افتتاح شد، شامل 2 خط و 25 ایستگاه است. خط یک یا همان آبی با 11 ایستگاه به طول 12.2 کیلومتر در سال 1984 و خط 2 یا قرمز با 14 ایستگاه به طول 18.1 کیلومتر در سال […]