قبولی دانشجویان موسسه تعالی

 قبولی دانشجویان موسسه تعالی دانش در دانشگاه علوم پزشکی بلاروس قبولی چشمگیر دانشجویان موسسه تعالی دانش را در رشته های پزشکی،دندان پزشکی و داروسازی دانشگاه علوم پزشکی مینسک کشور بلاروس تبریک میگوئیم و موفقیت روزافزون را ارزو مندیم.  کادرمشاوره و تیم پشتیبانی دانشجویی کشور بلاروس