پارک ملی بلووژ اسکایا ،بهترین تفرجگاه در ایام تابستان

پارک ملی بلووژ اسکایا ،بهترین تفرجگاه در ایام تابستان پارک جنگلی بلاروس یکی از قدیمی ترین پارکهای بلاروس است که بیش از 900 نوع گیاه و 250 نوع پرنده و حیوان را در خود جای داده است و سالانه میزبان میلیونها توریست از اقسا نقاط دنیا است .