کتابخانه ملی بلاروس میزبان مجموعه کتاب های نفیس ایرانی شد

راه‌اندازی بخش زبان فارسی در کتابخانه ملی بلاروس

بخش زبان و ادبیات فارسی کتابخانه ملی بلاروس راه اندازی شد.